Logotyp

Strukturtillägget fördelar resurser efter behov

Den 1 juli 2015 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till utbildningen inom skolan efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Därför har vi tagit fram en modell för resursfördelning, ett strukturtillägg.

Strukturtillägget följer intentionerna i propositionen. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är därmed inte att likställas med till exempel tilläggsbelopp, som är knutet till en unik individ.

Strukturtillägg 2017

Samtliga kommuner har nu antagit KSL:s styrelses rekommendation om en uppräkning av strukturtillägget om 3,22 procent för 2017. Samtidigt har beslut fattats att uppräkning av strukturtillägg ska göras per kalenderår från och med 2017. Det innebär att beloppet kommer att vara något högre på vårterminen än föregående hösttermin precis som med prislistan.

Syftet med strukturtillägget är att ge ett tydligare riktat ekonomiskt stöd till de skolor som har elever med mer behov av stöd.

Modell för beräkning och regelverk för strukturtillägget hittar under relaterad information till höger.

Reviderad modell inför läsåret 2015/2016

En reviderad modell av strukturtillägget har införts från och med innevarande läsår (2015/2016). Revideringen innebär att det införts ett tak vid 200 meritpoäng för vilka som är berättigade till strukturtillägg och att intervallerna justeras för att stämma överens med behörighetsgränserna till de nationella programmen.

Syftet med förändringen är att ge ett tydligare riktat ekonomiskt stöd till de skolor som har elever med mer behov av stöd.

Så beräknas strukturtillägget

För att finansiera införandet av strukturtillägg har motsvarande cirka 1,5 procent av den samlade kostnaden för programpengen, dragits av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell.

Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs nio och beräknas utifrån oddsen att de ska nå högskolebehörighet. Beräkningar visar att meritvärdena förklarar cirka 80 procents sannolikhet att få högskolebehörighet.

Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.

Meritvärdet från åk nio utgör grund för beräkning även för elever i årskurs två och tre. Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att tillfalla varje unik individ.

Strukturtilläggets utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde får ett högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg.

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser fastställts av Skolverket, Skolinspektionen samt Stockholms stad (yrkesdansare) omfattas inte av strukturtillägg. Dessa priser fastställs inte gemensamt genom samverkansavtalet.

Aktuellt

 • Alla

  (8)

 • Press

  (4)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (4)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler