Logotyp

Möte med KS-ordföranden och KSL:s arbetsutskott

När: tisdagen den 30 maj 2017
Tid: kl 11.00-13.00
Plats: KSL, Södermalmsallén 36, pl 5
Lokal: Brunnsviken

Madeleine Sjöstrand

Tel: 08-615 94 01

Gunilla Weidenfors

Tel: 08-615 94 21