Logotyp

Möte med KS-ordföranden och KSLs arbetsutskott

När: tisdagen den 4 april 2017
Tid: kl 11.00-13.00
Plats: KSL, Södermalmsallén 36, pl 5
Lokal: Brunnsviken

Madeleine Sjöstrand

Tel: 08-615 94 01

Gunilla Weidenfors

Tel: 08-615 94 21