Logotyp

Kommundirektörsmöte

När: fredagen den 24 mars 2017
Tid: kl 13.00-15.30
Plats: KSL, Södermalmsallén 36
Lokal: Brunnsviken

Madeleine Sjöstrand

Tel: 08-615 94 01

Gunilla Weidenfors

Tel: 08-615 94 21