Logotyp

Politisk styrgrupp för bostadsförsörjning och infrastruktur

När: tisdagen den 4 april 2017
Tid: kl 13.00-14.30
Plats: KSL
Lokal: Brunnsviken

Jonas Hagetoft

Tel: 08-615 94 30