Logotyp

Ensamkommande barn och ungdomar

En särskilt utsatt grupp bland nyanlända är ensamkommande barn och ungdomar. Därför har KSL tillsammans med kommunerna i regionen under de senaste åren genomfört en mängd insatser för att stärka dessa barn och ungas förutsättningar och livsvillkor. Läs gärna mer under länken "Projektet ensamkommande barn i Stockholms län" här till vänster om sidan för att få mer information om vad som tagits fram under projektåren i samarbete med kommunerna.

Det länsgemensamma samarbetet kring ensamkommande barn består av ett nätverk av kommunrepresentanter från Botkyrka, Haninge, Stockholm, Vallentuna, Sigtuna samt strategerna från Etablering Södertörn och Koordination Norrort. Nätverket träffas regelbundet för att bland annat delge varandra information.