Logotyp

Kunskapsunderlag

Det behövs kontinuerlig kunskap i frågorna kring integration och nyanlända för att bidra till förståelse för frågorna och stöd för utveckling. Därför arbetar KSL med att förmedla kunskap i form av bland annat seminarier och fakta.

KSL framställer faktabeskrivningar utifrån officiell statistik från berörda myndigheter, i huvudsak Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SCB och Skolverket. Vi tillgängliggör också relevant kunskap inom området i form av bl.a. rapporter, skrifter och seminarier.    Kommunförbundet Stockholms Län presenterade i september 2015 ett faktaunderlag om utrikes inflyttning till regionen. Syftet var ökad regional kunskap om utrikes inflyttade i allmänhet och flyktingar i synnerhet, liksom att klargöra begrepp och definitioner.   I beskrivningen framgick bland annat att:

 • Svenskfödda är största grupp bland utrikes inflyttade.
 • Det är en ojämn fördelning av flyktingar mellan länets kommuner.
 • Flyktingar i Stockholms län har arbete i högre utsträckning än flyktingar i övriga landet.
 • Stockholmsregionen tar emot få asylsökande och flyktingar i relation till folkmängd, jämfört med övriga storstadsområden och riksgenomsnittet.

Faktauppgifterna var i huvudsak från 2014 och hämtades från Migrationsverket, SCB, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Uppgifter finns på läns– och kommunnivå.

Aktuellt

 • Alla

  (71)

 • Press

  (7)

 • Kalenderhändelse

  (52)

 • Nyhet

  (12)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler