Logotyp

Hemsjukvård

Den enskildes behov ska tillgodoses genom individanpassade sociala välfärdsinsatser och alla ska ha samma förutsättningar till ett självständigt liv med god kvalitet. Därför arbetar vi Stockholmsregionen för att regionens befolkning ska erbjudas lika möjligheter till god hälsa på lika villkor.

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i en patients bostad
eller motsvarande, i såväl ordinärt boende som särskilt boende, och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Det finns ingen nationell gemensam definition av vad som ingår i hemsjukvård (läkarinsatserna kan enligt gällande lagar inte överföras till kommunerna), vilket gör att man måste enas inom ett län om vad som ska vara landstingets ansvar och vad som ska tas över av kommunen.

Stockholms län är det enda länet i landet som ännu inte kommunaliserat hemsjukvården. Under 2011-2014 genomförde KSL och landstingets Hälso- och sjukvårdsförvaltning tillsammans förstudien ”Hemsjukvård 2015”, som undersökte om en huvudmannaskapsförändring kunde möjliggöras via en skatteväxling av hemsjukvården. Arbetet avslutades då parterna bedömde att det inte var möjligt att komma överens om nivån och kostnaderna för verksamheten.

Nu har KSL:s styrelse och landstingsfullmäktige beslutat att återuppta arbetet med kommunaliseringen av hemsjukvården. Arbetet leds av den politiska ledningsgruppen Vård i samverkan (ViS).

Syftet med en förändring av ansvaret för hemsjukvård är att skapa en god, trygg och säker vård i hemmet för den enskilde genom en ökad helhetssyn och en samordnad vård och omsorg.

Aktuellt

 • Alla

  (3)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (3)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler