Startsidan

Så växer vi ihop

Befolkningsutvecklingen i Storstockholm 2000-2014

Den kraftiga befolkningsökningen i regionen på närmare 400 000 personer beror till närmare hälften på migrationsnetto och till en tiondel på inrikes flyttnetto.

Ur rapporten 26 kommuner - en beskrivning av vår gemensamma utveckling

Nyheter

Våra uppdrag

Samarbeten mellan 26 kommuner skapar större möjligheter för en redan stor region. Våra gemensamma uppdrag har betydelse för hela Storstockholms utveckling och tillväxt.

Utbildning och arbetskraft

Gemensam gymnasieregion

Utan gymnasieutbildning är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att gå gymnasiet är också en förutsättning för att gå en högre utbildning. Genom den gemensamma gymnasieregionen vill vi erbjuda Storstockholms elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Hälsa och stöd

Barn och unga

Barn ska ha möjligheten att utveckals utifrån sina individuella förutsättningar. Därför har Storstockholm målsättningen att samverka för att ge individen stöd efter behov. Alla berörda myndigheter och samhällsorgan måste ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd.

Inflyttning och delaktighet

Nyanlända

När nya människor kommer till Storstockholm innebär det en stor möjlighet för vår region. Vi växer och berikas av andra erfarenheter och kulturer. Nyanlända är också viktiga för att stärka Storstockholm som kunskapscentrum och bidra till vår gemensamma kompetensförsörjning.

Hälsa och stöd

Äldre

Viktiga mål i Storstockholm är bra hälsa på lika villkor och möjlighet till ett självständigt liv med god kvalitet under hela livet. Vi i Storstockholm arbetar med flera uppdrag för att bidra till ett gott åldrande genom att underlätta samverkan mellan kommuner i länet och Stockholms läns landsting.