Startsidan

Så växer vi ihop

Befolkningsutvecklingen i Storstockholm 2000-2014

Den kraftiga befolkningsökningen i regionen på närmare 400 000 personer beror till närmare hälften på migrationsnetto och till en tiondel på inrikes flyttnetto.

Ur rapporten 26 kommuner - en beskrivning av vår gemensamma utveckling

Nyheter

  • Storstockholm kraftsamlar kring digital utveckling

    Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har tillsammans med Länsstyrelsen och Stockholms läns landsting enats om en gemensam regional digital agenda. Målet är att Stockholmsregionen ska bli bäst i Sverige på att se och dra nytta av de möjligheter som den digitala utvecklingen innebär.

  • Gymnasiemässan – startskottet för 22 000 niondeklassare

    22 000 niondeklassare i Stockholms län, Gnesta och Håbo ska under 2016 göra sitt val till gymnasiet. Många av dessa väntas till Gymnasiemässan 19-21 november. Här får de en unik chans att möta alla olika skolor och program som finns att välja mellan. Totalt finns 178 utställare på plats på årets mäs...

Våra uppdrag

Samarbeten mellan 26 kommuner skapar större möjligheter för en redan stor region. Våra gemensamma uppdrag har betydelse för hela Storstockholms utveckling och tillväxt.

Utbildning och arbetskraft

Gemensam gymnasieregion

Utan gymnasieutbildning är det svårt att komma in på arbetsmarknaden. Att gå gymnasiet är också en förutsättning för att gå en högre utbildning. Genom den gemensamma gymnasieregionen vill vi erbjuda Storstockholms elever utbildning av hög kvalitet med fokus på fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet.

Hälsa och stöd

Barn och unga

Storstockholm har som mål att ge sociala välfärdsinsatser efter behov och individuella förutsättningar. Alla berörda myndigheter och andra samhällsorgan måste ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som kan behöva särskilt stöd.

Inflyttning och delaktighet

Nyanlända

När nya människor kommer till Storstockholm innebär det en stor möjlighet för vår region. Vi växer och berikas av andra erfarenheter och kulturer. Nyanlända är också viktiga för att stärka Storstockholm som kunskapscentrum och bidra till vår gemensamma kompetensförsörjning.

Hälsa och stöd

Äldre

Viktiga mål i Storstockholm är bra hälsa på lika villkor och möjlighet till ett självständigt liv med god kvalitet under hela livet. Vi i Storstockholm arbetar med flera uppdrag för att bidra till ett gott åldrande genom att underlätta samverkan mellan kommuner i länet och Stockholms läns landsting.